pokl Ta strona internetowa jest prowadzona w ramach Projektu "Wiem czego chcę! Zwiększenie udziału młodzieży w dodatkowych zajęciach edukacyjnych" POKL/09.05.00-14-105/08 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego efs
Wiem czego chcę

„Wiem czego chcę! Zwiększenie udziału młodzieży w dodatkowych zajęciach edukacyjnych”

Cel projektu: 

Zwiększenie aktywności młodzieży w zajęciach pozaszkolnych podnoszących wiedzę i umiejętności w interesujących ją dziedzinach.

Adresaci: 

Projekt jest adresowany do osób, którzy chcą odkryć w sobie potencjał i nauczyć się czegoś nowego w wybranej przez siebie dziedzinie. 

Szkoły biorące udział w pojecie: 

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sadownem
  • Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich  w Siennicy
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mrozach
  

Działania projektu: 

1.Cykl warsztatów aktywizujących:
  •  „Warsztat integrująco- kreatywny”, 
  • „Warsztat zarządzanie projektem” , 
  • „Warsztat pod lupą”, 
  • „Warsztat z autoprezentacji”
  • Szkolenie komputerowe.

2. Realizacja Projektów Edukacyjnych.
Zadaniem grupy biorącej udział w warsztatach będzie napisanie rzetelnego projektu edukacyjnego wraz z realnym harmonogramem oraz budżetem na kwotę 2000 zł  (Np. Jeśli grupa interesuje się interesujecie się teatrem, to w ramach własnego projektu edukacyjnego może  zorganizować warsztaty teatralne prowadzone przez profesjonalistę).  Jeśli projekt zostanie zaakceptowany młodzież samodzielnie go realizuje.

3. Wyjazd studialny 
Cel: wymiana informacji, prezentacji pomysłów projektów edukacyjnych oraz motywacji do dalszego działania. 
W trakcie realizacji projektu dojdzie do spotkania grup uczestniczących w projekcie (spotkają się dwie szkoły z tego samego powiatu w jednej z wybranych przez nich szkole). 

4. Gala podsumowująca projekt
Po zakończeniu realizacji projektu młodzież zorganizuje galę na, której zaprezentuje nabyte umiejętności.