MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
O projekcie "WIP"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy w partnerstwie z Fundacją „MANZANA” oraz ścisłą współpracą z sześcioma warszawskimi ośrodkami pomocy społecznej, w tym z OPS Dzielnicy Bielany.

Okres realizacji: 1.09.2012 r. – 31.07.2014 r.