MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trenerzy

Piotr Mendygrał
Psycholog społeczny i socjolog. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Szkołę Treningu Grupowego (Grupa Training&Consulting). Od września 2005 r. Prezes Fundacji MANZANA. Był  uczestnikiem pierwszej edycji Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych, a do dziś jest Członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).
Specjalizuje się w warsztatach z komunikacji i budowania postaw asertywnych. Prowadzi warsztaty i treningi dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych (m.in. PUP, WCK, WCPR, OPS, MOPS, PCPR), a także szkolenia komercyjne dla firm (m.in. DaimlerChrysler, Trouw Nutrition, Dexia Kommunalkredit Bank Polska). Był m.in. koordynatorem szkoleń w projekcie Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji „Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy” (Program EFS 1.1). Od 7 lat pracuje jako trener rozwoju kompetencji społecznych przy projektach finansowanych m.in. przez POKL, FIO, EFS, Phare.
Wolny czas spędza aktywnie. W zimie na nartach i na snowboardzie, latem uprawiając surfing i windsurfing.

Marta Czapińska skończyła psychologię organizacji i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, umiejętności trenerskie zaś zdobywała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracowała w firmie doradczej Hay Group, gdzie z pasją zajmowała się diagnozą i rozwojem potencjału pracowników, jednakże natłok obowiązków przy wychowywaniu dwójki małych ludzików, skłonił ją do rozwinięcia własnej, bardziej elastycznej działalności. Jako człowiek idei, zawsze poszukujący prawdziwego sensu, w tym co robi, postanowiła swoje wysiłki skoncentrować na budowaniu w Polsce kapitału społecznego, którego brak staje się niestety coraz bardziej odczuwalny w codziennych zmaganiach Polaków… Wolnego czasu niestety nie posiada, ale gdyby zdażył się jakiś cud, to na pewno by czytała, buszowała po księgarniach, malowała, ćwiczyła jogę, oglądała filmy dokumentalne na Planete i chodziła w przeróżne ciekawe miejsca, w których można poznać nietuzinkowych ludzi.


Michał Wroński, psycholog i ekonomista, trener umiejętności społecznych. Ukończył Szkołę Trenerów TROP oraz Studium Treningu Grupowego. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Specjalizuje się w tematyce komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołami, negocjacji biznesowych, rozwiązywania konfliktów oraz przywództwa. W ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleniowych dla różnych grup odbiorców: biznesu, pracowników urzędów administracji publicznej oraz działaczy społecznych. Szkolił między innymi zarządy firm współpracujących z Mennicą Polską S.A. oraz Burmistrzów, Wójtów i Radnych z całej Polski. Przez cztery lata był menadżerem Programu Liderzy PAFW, wprowadzającego nowatorską metodę Tutoringu, czyli wsparcia indywidualnego dla dyrektorów, kierowników i menagerów dużych organizacji społecznych i samorządowych. Autor artykułu „O trudnościach w pracy nad własnym rozwojem” w publikacji „Tutoring”. Prowadzi również szkolenia dla trenerów metodą  treningu interpersonalnego oraz procesu grupowego. Od dwóch lat związany z inicjatywą tato.net, gdzie prowadzi warsztaty na temat efektywnego ojcostwa. Współpracuje również z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego przy zakładaniu i prowadzeniu ośrodków przedszkolnych na terenach wiejskich. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata dwuletniego Jasia i miesięcznej Zuzi. Czeka na moment, kiedy będzie mógł zabrać całą rodzinę na kajaki latem i narty zimą. Interesuje się historią starożytną oraz literaturą SF.


Iwona Bernaciak
Psycholog i doradca zawodowy, prowadzący rekrutację oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w projektach EFS, współpracujący z różnymi ośrodkami, m.in. z Warszawskim Centrum Kobiet. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe SGH – Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami. W Szkole Głównej Handlowej odpowiedzialna za badania diagnostyczne, analizę potencjału kompetencyjnego studentów SGH oraz opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju klientów Centrum Karier i Fundraisingu, a także przygotowanie i prowadzenie warsztatów aktywizujących dla studentów z zagadnień związanych z wejściem na rynek pracy. Współautorka projektu „Innowacyjna SGH – nauka + doświadczenie” w 2009 roku, finansowanego w ramach EFS.  Współpracowała z Instytutem Pracy i Polityki Socjalnej przy tworzeniu Ogólnopolskiego Taryfikatora Zawodów oraz  z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w ramach projektu badawczego (badania ankietowe kadry kierowniczej średniego szczebla). Autorka wielu artykułów dotyczących doradztwa zawodowego.