MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trenerzy "Rodzinki w komplecie"

Anna Przybyszewska (trener-psycholog)

Psycholog oraz trener warsztatu psychologicznego. Skończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA „Szkołę Trenerską”, „Trenerską Grupę Stażową” oraz „Kurs Pomocy Psychologicznej”. Od 2005 roku prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych (m.in. z: komunikacji, asertywności, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, budowania relacji, budowania zespołu, przygotowania do wejścia na rynek pracy). Uczestniczy we wszystkich projektach realizowanych przez Fundację MANZANA. Pracuje z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i młodzieżą, kobietami, osobami bezrobotnymi, słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na stałe współpracuje z Fundacją Idealna Gmina prowadząc warsztaty umiejętności interpersonalnych, w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Od 2010 r. pracuje jako psycholog w Ośrodku Przedszkolnym w Konarach. Współzałożycielka i Wiceprezes Fundacji MANZANA, współautorka wielu ciekawych projektów realizowanych przez Fundację MANZANA.

Praca jest dla niej pasją. Podczas warsztatu najpierw stara się stworzyć atmosferę szczerości, bezpieczeństwa i zaufania (bo to czynnik niezbędny do otwartości ludzi na zmianę), a potem uczy, wspiera, inspiruje i motywuje ludzi do samorozwoju.

Jej marzeniem jest zwiększenie tolerancji ludzi wobec siebie. Lubi jeździć konno, pływać na kajaku, a przede wszystkim podróżować. Mama 3 letniego Julka.

 

Joanna Ogrodowska (trener-psycholog)

Jest psychologiem, trenerem grupowym i psychoterapeutą. Skończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Niebieska Akademia Warszawska przy Instytucie Psychologii Zdrowia, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje jako trener warsztatu psychologicznego w MANZANIE Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych oraz współpracuje z Fundacją Idealna Gmina. Prowadzi szkolenia i warsztaty psychologiczne w ramach projektów skierowanych do rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, pracowników organizacji. Szkolenia i warsztaty obejmują rozwój umiejętności z zakresu zdolności interpersonalnych: komunikacji, postawy asertywnej, radzenia sobie ze stresem, zwiększenia poczucia kontroli i motywacji, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, z zakresu budowania kariery, metod szukania pracy czy autoprezentacji. Jest współzałożycielką i Wiceprezesem Fundacji MANZANA.

Fascynuje ją praca z ludźmi i dla ludzi. Jako trener umiejętności psychologicznych stara się pomagać innym na drodze do samorozwoju, kształtowania własnych umiejętności, odkrywania tego, co w nas dobre.

Jej pasją jest żeglarstwo i film dokumentalny. Czas wolny spędza w gronie najbliższych ludzi. Lubi się śmiać i tańczyć. Jest mamą 3 letniej Hani.

 

Magdalena Wawrzycka (trener-pedagog)

Jest pedagogiem, trenerem umiejętności psychospołecznych i z zamiłowania animatorską działań społeczno-kulturalnych. Skończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Od 2006 r. prowadzi szkolenia i warsztaty. Na stałe związana jest z Fundacją MANZANA. Pracuje jako trener współpracując m.in. z:  Fundacją Przystanek Twórczość, Fundacją Idealna Gmina, Stowarzyszeniem UKS Tarczyn, jednostkami samorządowymi (PCPR-y, MOPS-y). Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. dla: rodziców, dzieci i młodzieży, studentów, osób niepełnosprawnych (ruchowo i intelektualnie) oraz osób bezrobotnych. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych (m.in. z komunikacji, współpracy w grupie, autoprezentacji, budowania samooceny, motywacji, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, budowania relacji, przygotowania do wejścia lub powrotu na rynek pracy, doradztwa zawodowego) oraz zajęcia animacyjne dla dzieci (rozwijające przede wszystkim: kreatywność i twórczość). Warsztaty prowadzi z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii prowadzenia szkoleń „Uczenia się przez doświadczenie” oraz z wykorzystaniem różnorodnych metod mających na celu pełną aktywizację i zaangażowanie uczestników w realizację treści warsztatowych.

Praca jest jej pasją. Działa po to, by inspirować siebie i innych do rozwoju. Twórcze działania są nieodłączną częścią jej życia. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym towarzyszy jej motto: „Nigdy nie należy odkładać na później tego co przyczyni się do naszego doskonalenia”. Lubi kuchnię włoską, kocha teatr i muzykę klasyczną. Wolny czas uwielbia spędzać organizując animacje dla dzieci.

 

Kamila Broniarek (trener-psycholog)

 

Jest psychologiem oraz trenerem warsztatu psychologicznego. Skończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie w trakcie studiów z zakresu pedagogiki specjalnej (Wczesna interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako trener warsztatu psychologicznego w Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA. Prowadzi warsztaty z komunikacji, asertywności, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, budowania relacji, budowania zespołu, przygotowania do wejścia na rynek pracy. Na swoim koncie ma doświadczenia z prowadzeniem warsztatów zarówno z młodzieżą, studentami, rodzicami, jak i osobami dorosłymi, w tym seniorami.

Wierzy, że warto podejmować ryzyko w walce o siebie,  dlatego porzuciła korporacyjne biurko, by być bliżej ludzi i wspierać ich w rozwoju. W wolnych chwilach podróżuje, bardzo lubi gotować. Szczęśliwa mama 2,5 letniej Zosi.