manzana Ta strona internetowa jest prowadzona w ramach Projektu "STAWIAM NA WOLONTARIAT" realizowanego przez Fundację MANZANA i współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego mazowsze
Opis warsztatów

I. Motywacja i potencjał wolontariusza (14 godzin-2 dni)

Celem warsztatu jest wzrost motywacji każdego uczestnika do pracy wolontarystycznej. Podczas warsztatu uczestnicy koncentrują się na sobie odnajdując osobiste korzyści z pracy. Ważnym elementem jest blok dotyczący wartości oraz etyki pracy wolontariusza.

Efektem warsztatu jest zwiększenie energii uczestników do angażowania się w prace społeczne oraz czerpanie z nich satysfakcji.

 

II.  Komunikacja w zespole wolontariuszy w organizacji pozarządowej (7 godzin)

Celem warsztatu jest poszerzenie umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności interpersonalnych niezbędnych do pracy w zespole. Każdy uczestnik posiądzie wiedzę na temat zasad poprawnej komunikacji, barier utrudniający pracę w zespole oraz nauczy się w jaki sposób konstruować skuteczną informację zwrotną. Warsztat ten został oparty o teorię asertywności.

Efektem tego warsztatu jest zwiększona pewność siebie i otwartość uczestników w kontaktach społecznych świadomość praw swoich i innych osób , a tym samym rozpoczęcie procesu kształtowania właściwych postaw wolontariuszy.

 

III. Sukcesy i porażki wolontariusza (7 godzin)

Celem tego warsztatu jest wymiana doświadczeń osób współpracujących w organizacjach pozarządowych, realizujących projekty społeczne. Poprzez korzystanie z bogactwa i mądrości grupowej uczestników dochodzą do rozwiązań problemów z, którymi sobie nie radzą. Warsztat ma formę zbliżoną do grupy wsparcia oraz buduje właściwe postawy wolontariuszy.

Efektem warsztatu jest wypracowanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach jakie mają miejsce w organizacjach pozarządowych.

 

IV. Autoprezentacja (7 godzin)

Każdy wolontariusz i społeczny działacz bardzo często jest postawiony w sytuacji ekspozycji społecznej, musi prezentować swoje pomysły przed koordynatorem, sponsorem, czy odbiorcą projektu.

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników warsztatu dobrej i skutecznej prezentacji swoich, pomysłów czy dokonań.

Efektem warsztatu jest umiejętność zbudowania dobrej prezentacji, świadomość komunikacji niewerbalnej na odbiór przekazu oraz zwiększenie pewności siebie podczas wystąpień publicznych.

 

V. Praca wolontariusza z grupą - podstawowe umiejętności pedagogiczne (7 godzin)

Bardzo często wolontariusze zajmują się pracą z grupą np. organizacja czasu wolnego dzieci, czy staże w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych, realizowanie warsztatów czy prowadzenie integracji (itp.).

Celem warsztatu jest nauczenie uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z grupą. Podczas warsztatu nauczą się w jaki sposób buduje się dobre relacje ze swoimi podopiecznymi, na czym polega proces grupowy oraz poszerzą swój wachlarz zabaw integracyjnych.

Efektem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności pedagogicznych uczestników.

 

VI. Zarządzanie projektem (7 godzin)

Celem warsztatu jest poszerzenie kompetencji wolontariusza oraz osób działających w organizacjach pozarządowych z dziedziny realizacji projektów.

Efektem warsztatów będą twarde umiejętności dotyczące: precyzowania celów na podstawie zdefiniowanych problemów, przekładania pomysłów na konkretne działania, tworzenie harmonogramu oraz budżetu. Dodatkowym elementem będzie zdobyta wiedza dotycząca miejsc w których można uzyskać dofinansowanie.