MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Oferta bezrobotni
Oferta dla bezrobotnych
Posiadamy dobrze opracowany cykl warsztatów psychologicznych skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet bezrobotnych oraz do osób do 25 roku życia. Cykl szkoleń został skonstruowany na bazie naszych bogatych doświadczeń, które zdobyliśmy podczas  współpracy przy projektach unijnych z Fundacją Idealna Gmina.Od czterech lat prowadzimy szkolenia i warsztaty psychologiczne w projektach skierowanych do osób bezrobotnych. Z upływem lat bazując na własnym doświadczeniu oraz sugestii superwizorów psychologów i trenerów  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ulepszaliśmy i wzbogacaliśmy nasze programy o dodatkowe elementy. W rezultacie posiadamy profesjonalne programy warsztatów psychologicznych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do skuteczności projektów fundacji, których celem było przeciwdziałanie bezrobociu (ostatnio: „Kobiety z pasją – integracja i reintegracja zawodowa kobiet z gminy Biała Podlaska” (EFS 1.6): 48% beneficjentów znalazło pracę, a 10% założyło własną działalność gospodarczą , „Wróć na rynek pracy – Koncepcja Wiejskich Ośrodków Kreowania Aktywności” (EFS 2004-2006): 75% beneficjentów znalazło pracę).