MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Oferta
Oferta
Stwarzamy okazje do spotkania się ludzi o podobnych celach, chcących udoskonalać siebie i swoje umiejętności. Wierzymy, ze człowiek na każdym etapie swojego życia może się rozwijać i dlatego z naszych warsztatów skorzystają wszyscy... Warsztaty prowadzone są przy użyciu różnorodnych metod aktywnych, które służą zwiększeniu zaangażowania wszystkich uczestników. W czasie warsztatów wykorzystujemy następujące techniki pracy: mini wykłady, dyskusje i prace grupowe, odgrywanie ról i scenek, analizę doświadczenia, ćwiczenia i gry integracyjne. Wykorzystywane podczas warsztatu zadania i symulacje oparte są na rzeczywistych problemach i zagadnieniach, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu codziennym. Zajęcia prowadzimy w małych (do 15 osób) grupach. Warsztaty i szkolenia ( 1 i 2-dniowe) poprzedzamy nieodpłatnym badaniem potrzeb szkoleniowych, tak aby móc je jak najlepiej dostosować do odbiorcy.