MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kacper Woźniak

Kacper WożniakJestem magistrem psychologii i trenerem grupowym. Współpracowałem z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy szkoleniach i warsztatach dla młodzieży, nauczycieli, samorządów i lokalnych społeczności w całej Polsce. Tematyka obejmowała aktywizację i budowania lokalnych partnerstw na rzecz edukacji. Razem z firmą TROP realizowałem program dotyczący zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży w Wałbrzychu. Jestem trenerem Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskego, gdzie prowadzę warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych, rodziców, pedagogów i psychologów z zakresu nowoczesnych metod pracy z dziećmi, ale również usprawniania  pracy   instytucji. Szkolę również konsultantów, którzy wiedzę dotyczącą dobrych praktyk w edukacji przekazują do innych organizacji. Współpracuję z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, gdzie szkolę dyrektorów i pracowników MOPS-ów, OPS-ów i urzędów pracy z zakresu zarządzania projektem, budowania partnerstw pomiędzy instytucjami, kształowania relacji z bezrobotnym. Powadzę również szkolenia dotyczące radzenia sobie w sytuacjach przemocy dla Policji, Kuratorów i Praconików socjalnych.