“Klasa bez przemocy -ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” jest odpowiedzią na problem agresji i przemocy rówieśniczej, niewidzialnej przemocy szkolnej, cyberprzemocy rówieśniczej, samobójstwom wśród młodzieży.
W wielu polskich szkołach występuje duży problem agresji wśród uczniów, jednakże jest to temat wstydliwy, pomijany, a być może ignorowany przez nauczycieli.
Poziom przemocy rówieśniczej w badaniach przeprowadzonych przez prof. Czaplińskiego w 2006 r. osiągnął najwyższy poziom procentowy w stosunku do poziomu agresji ze strony nauczycieli czy wobec problemu patologii (poziom procentowy agresji rówieśniczej w woj. warmińsko-mazurskim na poziomie: 54%, podlaskim: 56%, lubelskim: 50%).

Według zaprezentowanych badań podczas ogólnopolskiej konferencji kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy” wynika, iż ponad 40% uczniów przyznaje, że osobiście doświadczyło przemocy psychicznej, występującej najczęściej w postaci werbalnego obrażania i zwymyślania, natomiast 29% uczniów doświadczyła osobiście przemocy fizycznej w postaci np. umyślnego potrącenia, przewrócenia. Niepokojące jest również to, że aż 76% uczniów, którzy padli ofiarą przemocy w szkole, nie zgłosiło tego faktu nauczycielowi, nie zareagowało, nie zrobiło niczego w tej sprawie !!! Mówiąc, że: “nic strasznego się nie stało” (38%), “że trzeba sobie radzić samemu” (23%), “że to i tak nic nie da, a może być jeszcze gorzej”. Nauczycielowi poskarżyło się 12% ofiar przemocy.

Z naszych doświadczeń wynika, że młodzież nie umie i nie chce często rozmawiać na temat problemów związanych z przemocą rówieśniczą, gdyż często nie wie, że w ogóle ma prawo obronić się przez tym zjawiskiem. Tym bardziej trudno jest przełamać milczenie uczniów przez rodziców i nauczycieli. Z jednej strony dorośli nie są świadomi problemu, ale z drugiej nie posiadają umiejętności wsparcia i interwencji.

Skuteczne działania służące zmianie problemu:
Należy podjąć jak najbardziej skuteczne działania, które zatrzymają falę przemocy wśród młodzieży, która prowadzić może do największych tragedii, jak brutalne morderstwa wśród młodzieży czy samobójstwa młodych ludzi.

Szukaliśmy prostego, ale skutecznego i ciekawego narzędzia motywującego do edukacji w zakresie problemu przemocy rówieśniczej. Okazał się nim estoński film „Klass” reż. Ilamara Raaga (polski tytuł “Nasza Klasa”), który porusza problem przemocy rówieśniczej - ukazuje proces prześladowania i agresji wobec ucznia, bierność i nieprofesjonalizm  nauczycieli oraz brak umiejętności pedagogicznych rodziców, a także fatalne konsekwencje tych czynników.  Film jest zrozumiałym dla odbiorców przykładem złożoności problemu, wzbudza emocje oraz zmusza do refelksji nad tym tematem.

Nowatorski elementem kamanii -projekcja filmu wchodzącego dopiero do kina w Polsce jest doskonałą bazą naszego programu edukacyjno-profilaktycznego przygotowanego specjalnie dla  szkół ponadgimnazjalnych.