CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?

Kampania oparta jest o pokazy filmu „Nasza Klasa”. Wszyscy uczestnicy kampanii obejrzą go w kinach. Następnie młodzież, rodzice i nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach psychologicznych, które będą prowadzone metodami aktywnymi.

Jesteśmy przekonani, że połączenie tych dwóch form (filmu i warsztatu psychologicznego) przyniesie zmianę postaw i zachowań wśród młodzieży, ale także osób dorosłych z otoczenia młodzieży.

 Kampania obejmuje:

- projekcje filmu „Nasza Klasa”,
- spotkania z ekspertami z zakresu problemu przemocy,
- dwudniowe warsztaty psychologiczne dla uczniów,
- szkolenia psychologiczne dla rodziców,
- weekendowe szkolenie dla nauczycieli,
- przygotowanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli,
- utworzenie folderu-informatora na temat przemocy.

Podstrony: