Z przyjemnością informujemy, że edycja I projektu “Klasa bez przemocy”  dobiegła końca.

W projekcie wzięło udział 11 szkół ponadgimnazjalnych w 3 województwach: warmińsko mazurskim, podlaskim i lubelskiem.

Projekt realizowaliśmy w 9 miastach: Olecku, Suwałkach, Sokółce, Białej Podlaskiej, Łomży, Kraśniku, Giżycku, Puławach i Ełku.

 Ilość uczniów uczestniczącej w projekcie:

W projekcie wzięły udział 52 klasy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pierwsze i drugie). Łącznie 104 grupy.

W dwudniowych warsztatach psychologicznych uczestniczyło 1284 uczniów.

W pokazach filmu „Nasza Klasa” uczestniczyło również 1284 uczniów.

Zakładaliśmy, że w projekcie weźmie udział 1500 uczniów, jednak klasy nie liczyły zawsze po 30 osób (jak założyliśmy). Młodzież również czasem była nieobecna na zajeciach z powodu choroby czy zwolnień.

Ilość nauczycieli uczestniczących w projekcie:

W projekcie wzięło udział 320 nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele wzięli udział w projekcji filmu w kinie oraz w szkoleniu psychologicznym (16 godzin).

Zakładaliśmy mniejszą ilość nauczycieli (200 osób). Okazało się, że wielu nauczycieli bardzo chętnie korzysta z dodatkowych zajęć.

Ilość rodziców uczestniczących w projekcie:

W projekcie wzięło udział 306 rodziców uczniów.

Rodzice wzięli udział w projekcji filmu w kinie oraz w szkoleniu psychologicznym.

Liczba uczestniczących rodziców jest niższa od zakładanej 700 osób. Wyjaśniamy powody niskiej frekwencji powyżej.

 Został wydany informator na temat zjawiska przemocy rówieśniczej - 3000 egzemplarzy, Informator „Przemoc Rówieśnicza” otrzymał każdy uczestnik: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Dodatkowo otrzymali je również pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w każdym mieście.

Podczas projektu odbyło się 20 projekcji filmu „Nasza Klasa” w lokalnych kinach.