MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jakie wsparcie uzyskasz w ramach "WIP"

Łącznie 128 osób, podzielonych na 3 grupy, spośród których pierwsza rozpocznie zajęcia już w październiku 2012 r. może liczyć na następujące wsparcie:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych i indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • udział w kursach komputerowych,
  • udział w szkoleniach zawodowych dobranych indywidualnie do preferencji i potrzeb zawodowych uczestników,
  • staże zawodowe, podczas których uczestnicy otrzymywać będą stypendia,
  • kompleksowe wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym w kształtowaniu wizerunku).