MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Harmonogram/Terminy

Proponowane terminy spotkań:

Warsztaty Grupa I Grupa II
Komunikacja 12-13 kwietnia 14-15 kwietnia
Budowanie postawy asertywnej 19-20 kwietnia 21-22 kwietnia
Autoprezentacja 26-27 kwietnia 28-29 kwietnia
Motywacja do pracy i poczucie kontroli 5-6 maja 19-20 maja
Antystres 17-18 maja 13-14 maja
Aktywne Poszukiwanie Pracy (APP) 24-25 maja 26-27 maja
Trening przeciw dyskryminacji 8-9 czerwca 10-11 czerwca
Autokreacja (obie grupy) 15,16,17 czerwca

Pod koniec kwietnia rozpoczną się spotkania z doradcą zawodowym (3h dla każdej z uczestniczek). Kolejny krok to szkolenia zawodowe - terminy będą dobierane indywidualnie.
Dodatkowo proponujemy grupy wsparcia, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty dla Partnerów (przygotowujące do zmiany sytuacji w domu) – terminy tych spotkań zostaną podane później.