MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rozpoczęliśmy realizację 3 projektów finansowanych przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy - Akademia Hamowania - czyli jak poradzić sobie z agresją w nas samych i w naszym otoczeniu

Spis treści
Rozpoczęliśmy realizację 3 projektów finansowanych przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Akademia Hamowania - czyli jak poradzić sobie z agresją w nas samych i w naszym otoczeniu
Nie taki diabeł straszny...
Zobacz kolor w szarości
Wszystkie strony

"Akademia Hamowania - czyli jak poradzić sobie z agresją w nas samych i w naszym otoczeniu" 

Celem projektu jest przekazanie młodzieży takich umiejętności, które pozwolą im kierować swoim życiem bez używania agresji. Naszym celem jest przedstawienie takiej wizji świata, w którym wszystkie sprawy rozwiązuje się przez dialog a nie przez agresję. Chcemy przekazać młodzieży instrumenty i umiejętności, które ułatwią takie zachowania.

Celem projektu jest więc również przekazanie informacji o powodach i skutkach zachowań agresywnych oraz wprowadzenie zmiany polegającej na zredukowaniu zachowań agresywnych poprzez zastąpienie ich konstruktywnym dialogiem.

Projektem zostało objętych 9 warszawskich publicznych gimnazjów. W każdej ze szkół do projektu przystąpią 4 klasy.

Uczniowie uczestniczą w jednodniowym warsztacie psychologicznym (6 godzin) mającym na celu zwiększenie umiejętności młodzieży radzenia sobie z własnymi zachowaniami agresywnymi, ale również konstruktywnego reagowania na agresję ze strony rówieśników jak i osób dorosłych. Warsztaty są oparte na rzeczywistych problemach uczestników.

UMW Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy w ramach programu wychowawczo-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.